WOORDENBOEK

Radiotherapie is een medische specialiteit die erg technisch is en snel evolueert. Daarom kan het zijn dat sommige vaktermen en afkortingen niet meteen duidelijk zijn. Wij hebben een lijst met termen samengesteld die we kort verklaren. Deze lijst is zeker nog niet compleet. Contacteer BRAVO indien er termen ontbreken of indien een definitie onvoldoende duidelijkheid mocht scheppen.