LANGETERMIJN FOLLOW-UP

Belgische geneesheren stellen aan hun patiënten een follow-up voor na het afsluiten van de primaire behandeling. Radiotherapeuten oncologen zijn hierop geen uitzondering en geven er de voorkeur aan hun patiënten op te volgen, zelfs wanneer deze patiënten al opgevolgd worden door een specialist in een bepaald vakgebied of door een medisch oncoloog. Radiotherapeuten oncologen zijn in staat om bepaalde nevenwerkingen verbonden aan de radiotherapiebehandeling te herkennen en zijn het best geplaatst om patiënten te informeren over de verschillende behandelingswijzen.

Korte termijn tolerantie voor radiotherapie

Een radiotherapiebehandeling kan op korte termijn (dagen-weken) ongewenste effecten teweeg brengen na de behandeling. De meeste van deze ongewenste effecten zijn mild, voorspelbaar, controleerbaar en tijdelijk. Indien een ernstiger probleem zich zou voordoen dan blijft de radiotherapeut nog steeds in contact met de patiënt om hem/haar een meer aangepaste behandeling voor te stellen.

Lange termijn tolerantie voor radiotherapie

Maanden tot jaren na de radiotherapiebehandeling, kan er nog steeds sprake zijn van radiotherapie geïnduceerde toxiciteit. Dit is in de meeste gevallen te wijten aan de laattijdige beschadiging van zenuw, bloedvat en bindweefsel. Gezien de hoge precisie waarmee de moderne radiotherapietoestellen bestralen, zijn deze problemen minder prominent aanwezig dan vroeger. Patiënten worden in deze gevallen het best geholpen door hun radiotherapeut oncoloog. Afhankelijk van de pathologie of het behandelde lichaamsoppervlak kan een lange termijn follow-up kan voorgesteld worden.

Resultaat analyse

Moderne radiotherapie is een hoog precieze behandelingstechniek. Een radiotherapeut oncoloog berekent voor elk klein lichaamsoppervlakte de exacte ontvangen stralingsdosis door het weefsel en vergelijkt verschillende behandelingswijzen om zo het beste compromis te vinden tussen hoge dosis voor het doelvolume en een lage dosis voor het omringend weefsel. Indien na een behandeling zou blijken dat de tumor onvoldoende reageert of bij recidief van de tumor of bij ongewenst effect ten gevolge van de radiotherapie dan zou de radiotherapeut oncoloog geholpen zijn indien de exacte locatie van dit probleem voor hem/haar beschikbaar zijn. Het sluiten van de feedback-loop geeft de radiotherapeut oncoloog de mogelijkheid om naar de toekomst toe nog betere beslissingen te nemen.