beMedTech

beMedTech is de Belgische federatie van de industrie van medische technologieën in België en telt meer dan 200 bedrijven. De leden worden onderverdeeld in vier productsegmenten: in-vitro diagnostiek, verbruiksgoederen, implantaten en medische investeringsgoederen. Samen vertegenwoordigen zij 1.5 miljoen productreferenties voor een jaaromzet van 3.4 miljard euro en ongeveer 18.000 directe banen in België.

Binnen beMedTech is een patiëntgericht overlegplatform opgericht tussen enerzijds de radiotherapeuten oncologen en anderzijds de betrokken medische industrie, dat op een proactieve, positieve en constructieve manier de visibiliteit van de radiotherapie-oncologie in ons land wil verhogen. Vandaar de naam “Belgian Radiation Therapy Oncology Awareness and Visibility Organization”, kortweg BRAVO.

www.bemedtech.be