Wat is Bravo?

BRAVO is de Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization.

Radiotherapie-oncologie is een medische specialiteit die hoofdzakelijk gebruikt wordt om kanker te behandelen. Het is belangrijk om radiotherapie te onderscheiden van radiologie, nucleaire geneeskunde en productie van nucleaire energie. Klik hier om meer te weten te komen over wat radiotherapie is, en even belangrijk, wat het niet is.

BRAVO heeft een wetenschappelijke studie georganiseerd om het imago van de radiotherapie in België na te gaan. Deze studie uit 2014-2015 toonde aan dat de Belgische bevolking beter kan worden geïnformeerd over radiotherapie-oncologie. Dit is net de kerntaak van BRAVO.

De Belgische radiotherapie-oncologie diensten (artsen, medische fysici en verpleegkundigen) werken nauw samen met de medische industrie die de middelen en systemen ter beschikking stellen om behandelingen van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden aan patiënten. De medische en industriële partners binnen BRAVO beslisten om samen meer kenbaarheid te geven aan radiotherapie-oncologie als een veilige en zeer moderne vorm van kanker behandeling. Het hoofddoel van deze samenwerking is deze boodschap uit te dragen naar patiënten, collegae, politici en pers.

beMedTech, de overkoepelende federatie van de medische technologie industrie fungeert als overkoepelende organisatie voor BRAVO.

BRAVO werkt nauw samen met BVRO-ABRO, de Belgische vereniging voor radiotherapie-oncologie.

Deze samenwerking “heeft als doel om de ontwikkeling van radiotherapie-oncologie te stimuleren, en dit in de breedste zin van het woord. Ook wil deze samenwerking een vruchtbare dialoog met andere medische specialiteiten die sterk betrokken zijn in de behandeling van kanker opstarten en stimuleren." (Statuten BVRO-ABRO, paragraaf 4, maart 2013).