Membres

BRAVO is een initiatief gebaseerd op samenwerking tussen radiotherapeut-oncologen en een aantal industriële partners. Deze partners zijn lid van de Belgische overkoepelende federatie van de medische technologie industrie: beMedTech.

beMedTech stelt management skills en secretariële en organisatorische expertise ter beschikking van BRAVO. Voor specifieke projecten zoals het ontwikkelen van deze website, leveren de industriële partners ook een financiële bijdrage. Gezien de brede vertegenwoordiging van industriële partners, en gezien de gelijke vertegenwoordiging tussen de industrie en de medische wereld, is de neutraliteit van BRAVO gegarandeerd.

De volgende industriële partners zijn lid van BRAVO:

Medische partners

Industriële partners

Beroepsfederatie - Sponsers

Er zijn verschillende categorieën van industriële partners:

Deze machines vormen het hart van moderne radiotherapie. Ze zijn in staat om met steeds toenemende precisie en snelheid bundels van alle groottes en intensiteiten op de tumor te richten. De moderne machines hebben bovendien toebehoren die tijdens de behandeling extra beelden van het lichaam kunnen leveren, wat de precisie van radiotherapie extra ten goede komt.

De huidige behandelingsmachines kunnen patiënten behandelen vanuit alle richtingen door rond de patiënt te roteren. Sommige behandelingsmachines beschikken ook over de mogelijkheid om bewegingen van de patiënt en de tumor tijdens de behandeling te volgen en zichzelf te corrigeren.

Planning systemen voor bestraling zijn zeer complexe technologie platformen die, gebruik makend van medische beelden (bv. CT-scan) en de karakteristieken van de behandelingsmachines zelf, toelaten om te de optimale behandeling te berekenen (combinatie van tumor bestrijdend en veilig voor het omliggende weefsel). Behandelingsplannen worden geëvalueerd door zowel de medische staf als de erkende stralingsfysici. Na evaluatie wordt het beste behandelingsplan geselecteerd.

Radiotherapie gebaseerd op radioactieve bronnen die in de patiënt worden ingebracht, wordt brachytherapie genoemd. Hiervoor zijn specifieke hulpmiddelen nodig: applicatoren die de radioactieve bronnen op de juiste plaats brengen, moderne “online” beeldvormingstechnieken en planning systemen die specifiek zijn ontworpen voor brachytherapie .

Radiotherapeutische behandelingen worden steeds meer precies en daardoor ook steeds veiliger en meer effectief. Belangrijk is uiteraard dat tijdens deze hoge precisie bestralingen, de patiënt perfect stil ligt op de bestralingstafel. Hiervoor bestaan verschillende methoden, allen comfortabel en veilig, die mogelijk gemaakt worden door bedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van deze systemen.

Zowel medische fysici, artsen als verpleegkundigen controleren voortdurend de juistheid, precisie en veiligheid van behandelingen en behandelingsmachines. De hulpmiddelen die nodig zijn om deze belangrijke kwaliteitscontroles uit te voeren  worden door de industriële partners ontwikkeld.

Voor sommige brachytherapeutische behandelingen worden radio-actieve isotopen in het te behandelen orgaan ingebracht. Dit wordt het meest gebruikt bij behandeling van prostaatkanker, waarbij men radio-actieve “zaadjes” in de prostaat inbrengt en men die permanent laat zitten. Het plaatsen van deze zaadjes moet optimaal gebeuren om een ideale dosis verdeling te bekomen. Enkele industriële partners zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van deze zaadjes en van de tools om het plaatsen te optimaliseren.

Nieuwe geïnteresseerde industriële partners kunnen via onze contactpagina meer info inwinnen bij de staf medewerkers van beMedTech