WAT IS RADIOTHERAPIE?

Radiotherapie is een medische specialiteit waarbij stralen gebruikt worden voor de behandeling van kanker in het lichaam. Dit gebeurt met een medisch toestel dat radioactieve stralen aanmaakt op het moment van de behandeling. Deze stralen worden op een gecontroleerde manier op het lichaam gericht om dan zeer nauwkeurig en met de juiste dosis in de tumor te belanden. Een andere methode bestaat erin een radioactieve bron in de tumor in het lichaam te plaatsen.

Radiotherapie is een zeer veilige en precieze behandelingsmethode die voldoet aan de hoogste kwaliteit standaarden en waarmee excellente resultaten bereikt worden dankzij een multidisciplinaire aanpak. 


Radiotherapie is uiterst nauwkeurig

Door middel van geavanceerde computertechnologie is het mogelijk de stralen in een smalle bundel zeer nauwkeurig op het te behandelen gebied op of in het lichaam te richten. Omdat het lichaam en organen in het lichaam zelf kunnen bewegen tijdens de behandeling wordt een patiënt geïmmobiliseerd. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de patiënt op de juiste plaats op de tafel ligt zoals gepland, alsook of de locatie van het te behandelen orgaan onveranderd bleef. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een mini-CT scan genomen net voor de behandeling. Dit is slechts één van de vele technieken die gebruikt worden om er voor te zorgen dat de behandeling zeer nauwkeurig plaatsvindt.

Radiotherapie is een zeer moderne techniek

Er komt niet alleen een hoge graad van menselijke expertise bij te pas. Radiotherapie is gebaseerd op het gebruik van geavanceerde en geautomatiseerde computersystemen. De vooruitgang in medische beeldvorming en in informatietechnologie die in de voorbije jaren geboekt werd heeft de radio-oncologische discipline totaal veranderd.

Radiotherapie werkt met de hoogste kwaliteit standaarden

Voor, tijdens en na een radiotherapeutische behandeling werken artsen samen met een team van medische fysici om exact te berekenen welke dosis een patiënt nodig heeft en om te verzekeren dat de behandeling overeen stemt met wat is voorgeschreven. Hierbij komt moderne beeldverwerking te pas die controleert of de patiënt in de juiste positie ligt en of de stralenbundel de juiste dosis aflevert op de patiënt. Daarnaast worden tientallen andere kwaliteitsmaatregelen getroffen.

Zodoende nemen radio-oncologen kwaliteitsinitiatieven die veel verder reiken dan andere medische specialiteiten.                         

Radiotherapie gebeurt doorgaans in een reeks van fracties

De stralingsdosis wordt meestal over een periode van verschillende dagen toegediend. De dosis wordt uitgedrukt in ‘Gray’ en elke toediening wordt ‘fractie’ genoemd. Wanneer een dosis van 20 Gray nodig is zal deze bijvoorbeeld in 5 opeenvolgende fracties van 4 Gray gegeven worden. Het is ook mogelijk deze over 10 dagen te spreiden (10 fracties van 2 Gray). Dit kan een verschillend resultaat geven. Bij een korte behandelingstijd (minder fracties maar telkens met een hogere dosis) kan de effectiviteit hoger zijn maar kunnen in bepaalde gevallen ook de neveneffecten veranderen.

Dankzij de zeer hoge nauwkeurigheidsgraad zijn vandaag behandelingen doorgaans korter dan enkele jaren geleden.

Radiotherapie voor kwaadaardige en goedaardige ziekten

Een radiotherapiebehandeling wordt meestal voorgeschreven bij kwaadaardige en goedaardige tumoren. Ze kan echter uitzonderlijk ook gedaan worden bij andere ziekten.

Radiotherapie als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak

Een radiotherapie behandeling kan op zich gebeuren maar ze kan ook onderdeel zijn van een reeks van behandelingen. Een tumor kan in bepaalde gevallen eerst chirurgisch verwijderd worden, waarna radiotherapie gegeven wordt om het risico van terugkeer van de tumor te verminderen. Om te voorkomen dat een tumor elders in het lichaam opduikt wordt soms ook chemotherapie gegeven na radiotherapie. Een combinatie met hormonale therapie is ook mogelijk.

In Is radiotherapie een mogelijke behandeling voor mij? kunt u meer lezen over de combinatie van verschillende behandelingen.

Radiotherapie is een team inspanning

Een radiotherapie behandeling wordt voorgeschreven door een radiotherapeut-oncoloog die werkt in een team met medische fysici, technologen en verpleegkundigen. Een fysicus berekent de stralingsdosis en zorgt ervoor dat deze correct gegeven wordt. Een gespecialiseerde verpleegkundige of technoloog plaatst de patiënt in de juiste positie en bedient de bestralingsmachine. Over deze functies kunt u meer lezen in Wie is wie in radiotherapie?.

Wat is radiotherapie NIET

Radiotherapie is doorgaans niet zo goed gekend en men stelt er zich een aantal zaken bij voor die niet juist zijn. Uit gesprekken met niet-specialisten is gebleken dat er veel verwarring bestaat over wat radiotherapie inhoudt. Er bestaan misvattingen gebaseerd op wat radiotherapeutische behandelingen 20 of 30 jaar geleden betekenden.

Ga naar Wat is radiotherapie NIET voor meer informatie.