RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE TEAMLEDEN

Een radiotherapie behandeling vergt de samenwerking van een hecht team van professionelen. Hieronder lichten we toe wie er allemaal betrokken is bij de radiotherapie behandeling.

De radiotherapeut-oncoloog

De radiotherapeut-oncoloog is een arts-specialist. Deze specialiteit wordt gehaald na 5 jaar bijkomende opleiding na het behalen van een diploma algemene geneeskunde.

De verpleegkundige/technoloog  aan de simulator

Een simulator is een toestel dat een scan neemt ter voorbereiding van de behandeling. Dit toestel wordt bediend door een verpleegkundige of een technoloog die een opleiding in medische beeldvorming genoten heeft.

De verpleegkundige/technoloog aan het bestralingstoestel

Het bestralingstoestel waar de behandeling gebeurt wordt bediend door 2 tot 4 verpleegkundigen/technologen die daartoe een specifieke opleiding genoten hebben. Andere stafleden met de benodigde opleiding kunnen ook aanwezig zijn.

Dit zijn de mensen die het meeste contact met de patiënt hebben.

De psycholoog

Elke radiotherapie centrum biedt patiënten de mogelijkheid met een psycholoog te spreken of om doorverwezen te worden. De psycholoog maakt deel uit van het “Oncologisch Ondersteuningsteam (OOT) dat op allerlei vlakken hulp biedt aan patiënten en hun familie ingeval ze lijden aan de psychologische druk en andere problemen die kunnen ontstaan als gevolg van de ziekte of de behandeling. De psycholoog kan specifieke hulp bieden en kan, waar nodig, verdere opvolging door of verwijzing naar andere teamleden organiseren.

De diëtist

De meeste radiotherapie afdelingen bieden de mogelijkheid een diëtist (voedingsadviseur) te raadplegen aangezien kanker en de behandeling ervan een invloed kunnen hebben op de eetgewoonten, de stofwisseling in het lichaam of de eetlust.

Het sociale ondersteuningsteam

Terwijl het oncologisch ondersteuningsteam aandacht schenkt aan de patiënt en zijn/haar ziekte, kijkt het sociale ondersteuningsteam vooral naar de relatie tussen de patiënt en zijn/haar omgeving in de gemeenschap. Dit kan verschillende zaken inhouden: terugbetaling van de behandeling, vervoer naar het ziekenhuis, erkenning als een andersvalide persoon, advies over het contact met familieleden, collega’s op het werk, kinderen, enzovoort.

De verpleegkundigen

Verpleegkundigen die geen opleiding radiotherapie-technologie genoten hebben staan in voor specifieke taken zoals bloedafname, meten van bloeddruk, wonderverzorging.

In sommige afdelingen verlenen verpleegkundigen assistentie aan de radio-oncoloog tijdens consultaties waarbij ze aan de patiënt verdere uitleg geven. Een aantal routinematige preventie consultaties kunnen ook door verpleegkundigen gegeven worden.

Vrijwilligers

Een aantal mensen staan in hun vrije tijd het medische team bij om patiënten te helpen met praktische zaken. Indien u rolstoelgebruiker bent zal men u assisteren. Ze verzorgen drankjes en bieden een luisterend oor. Kortom ze zorgen voor een aangename atmosfeer in de wachtruimten.

Secretariaat

Achter de schermen van een radiotherapie afdeling wordt heel wat werk verricht door een team van administratieve medewerkers/medewerksters. U kunt ook met hen in contact komen.

Medische fysicus

Kwaliteitscontrole en de berekening van hoe de stralen van de behandeling zich in het menselijk lichaam gedragen zijn de twee belangrijkste taken van de fysicus. Aangezien radiotherapie vandaag gepaard gaat met een hoge graad van techniciteit, spelen de fysici een leidende rol bij de behandeling. Nochtans komen patiënten slechts uitzonderlijk met hen in contact. Ze werken namelijk vooral achter de schermen van de behandelingsruimte.

De dosimetrist

Een dosimetrist staat de fysicus bij en maakt het behandelingsplan. In dit plan wordt de behandeling berekend op basis van de beelden die tijdens de simulatie gemaakt worden. Patiënten komen slechts zelden in contact met dosimetristen. Ze werken namelijk vooral achter de schermen.

Het begeleidingsteam

In grote radiotherapiecentra is er een team van paramedische medewerkers die ondersteuning bieden aan de hierboven omschreven functies met als doel opvang te verlenen wanneer dat vereist is.

Het technische team van de afdeling

Sommige radiotherapie centra hebben ingenieurs en techniekers die toezien op de juiste functionering van de complexe radiotherapie toestellen.

Het technische team van de machine fabrikant

Zoals alle machines vergen radiotherapie toestellen onderhoud. Daarbij horen taken die alleen door gespecialiseerde techniekers van de fabrikant uitgevoerd kunnen worden. Deze techniekers zijn doorgaans personen die permanent rondreizen tussen verschillende locaties.

De kwaliteitsverantwoordelijke

Radiotherapie afdelingen hebben een lange geschiedenis op het vlak van kwaliteitscontrole.

Vroeger werd deze functie vervuld door de fysicus, maar vandaag overstijgen de kwaliteitseisen van de afdeling de specifieke taken van de fysicus waardoor een eigen kwaliteitsverantwoordelijke op de afdeling noodzakelijk is.