News article

10 feb, 2021

origineel persbericht

40 procent minder kankerdiagnoses in 2020 : "Overheid moet naast corona ook over kanker communiceren"

Kankerspecialisten van het UZ Leuven vragen aan de overheid om naast alle communicatie over de coronacrisis, ook wekelijks kankerpatiënten gerust te stellen. "In 2020 werden 40 procent minder kankerdiagnoses vastgesteld", zegt kankerspecialist Gert De Meerleer van het UZ Leuven. "En dat komt enkel en alleen maar omdat mensen schrik hebben om zich in het ziekenhuis te laten onderzoeken."

Heel wat mensen die zich ziek voelen, hebben het voorbije jaar verschillende onderzoeken uitgesteld. Dat uit vrees om een besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis op te lopen. Zo zagen kankerspecialisten in 2020 heel wat minder patiënten. "In 2020 stelden we tot zo'n 40 procent minder kankerdiagnoses vast", zegt kankerspecialist Gert De Meerleer van het UZ Leuven. "Wat dus betekent dat we minder kankers ontdekt hebben."

Volgens De Meerleer ligt de schuld voor het lage aantal diagnoses bij de overheid. "Elke dag wordt er gecommuniceerd over de coronacrisis", zegt De Meerleer. "Dat is zeker nodig, maar wij vragen dat er ook zeker één keer per week wordt opgeroepen om bij ziekte naar de dokter te trekken. Stel kankerpatiënten gerust dat ze zich veilig kunnen laten onderzoeken. Want wij voorzien binnen dit en een paar jaar echt wel ernstige problemen van oversterfte. Daarnaast komt heel het systeem zowel financieel als emotioneel onder druk te staan. Daarom is iets breder communiceren echt wel noodzakelijk."

Oversterfte

Om zijn betoog te duiden, wijst De Meerleer naar een studie uit het Verenigd Koninkrijk. "Daar hebben artsen in oktober berekend dat de oversterfte, veroorzaakt door laattijdige kankerdiagnose, er over zeven jaar rond de 36.000 mensen zal schommelen en dit slechts voor 4 types van kanker: long, borst, dikke darm en slokdarmkanker. Als we deze cijfers extrapoleren naar ons land, dan komen we uit bij zo'n 6.000 mensen op 7 jaar tijd."


« Ga terug