News article

05 jul, 2021

Origineel persbericht

Door de versnelde aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister de impact van COVID-19 op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land in kaart brengen.

De peer-reviewed studie, gepubliceerd in ESMO Open, rapporteert 6% minder kankerdiagnoses* in 2020 in vergelijking met 2019. Dit komt neer op naar schatting 4.000 ontbrekende diagnoses. De eerste cijfers voor 2021 (tot april) laten nog steeds een achterstand zien (4%), maar de inhaalbeweging is ingezet, vooral voor bepaalde leeftijdsgroepen en tumoren. Stichting tegen Kanker benadrukt het belang van een zo vroeg mogelijke diagnose, aangezien de risico's op een zwaardere behandeling en op een slechtere prognose groter zijn bij laattijdige diagnoses. Lees verder.


« Ga terug